Tag Archives: Vietnam Airline

Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Thành Đô

Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Thành Đô Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024 – Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng giữa Hà Nội và Thành Đô, kết nối Thủ đô nghìn năm văn hiến của Việt Nam với “vùng đất trù phú” của tỉnh Tứ […]